Denetim Uygulamaları

Bağımsız Denetim Hizmetleri

UHY Uzman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‘nca (KGK) yetkilendirilmiş olduğu konularda gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim hizmeti sunmaktadır. Yapılan bağımsız denetim çalışmalarında uluslararası standartlarla uyumlu TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) ve TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) düzenlemeleri dikkate alınarak inceleme sonucunda bağımsız denetim raporları hazırlanmaktadır. Ayrıca yabancı müşteriler ve Uluslararası kuruluşlar için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) göre Bağımsız Denetim hizmeti ile Uluslararası Kuruluşlar tarafından talep edilen özel amaçlı bağımsız denetim hizmeti verilmekte ve Türkçe, İngilizce Bağımsız Denetim raporları hazırlanmaktadır.

Muhasebe Denetimi

Yerli ve yabancı şirketlerin cari dönem muhasebe ve vergi işlemlerinin defter ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve ortaya çıkan aykırı hususların düzeltilmesine ilişkin denetim raporları hazırlanması. Ayrıca düzenlenmiş mali tablo ve raporlarının doğruluklarının incelenmesi, teyit edilmesi işlemleri.

Due Dilligence

Yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösteren herhangi bir şirketi satın almadan önce veya kredi kuruluşlarının talebi ile şirketin mali ve hukuki yapısının analiz edilerek risk tespiti amaçlı rapora bağlanması.