İnsan Kaynakları

Uzman’da, insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır.

Bizlerle çalışmak isteyen arkadaşların uzman@uhy-uzman.com.tr ve 0 212 272 56 40 nolu fax yoluyla iletecekleri CV’leri en kısa zamanda değerlendirilip uygun görülmeleri halinde tanışma ve mülakat amacıyla davet edileceklerdir.

İnsan Kaynakları, Uzman’nın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları’nı yürütür.

İnsan Kaynakları Politikamız

*İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;
**Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak
**Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak
*Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak,
*Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,
*Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,
*Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.

Şirket bünyesinde çalışanlarından beklenen yetkinlikler:

*Takım Çalışması
*İletişim
*İşbirliği Geliştirme
*Sonuç Odaklılık
*Yaratıcılık ve Girişimcilik
*Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
*Farklılıklara Uyum ve Yönetme
*Müşteri Duyarlılığı

Her çalışma dönemi başlangıcında hem bireysel hem de toplu şekilde yapılan görüşmeler sonucu, yönetici ve çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme ve Rating Görüşmeleri ile entegre bir şekilde yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde üç aylık/altı aylık dönemlerde izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yıl sonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı belirlenir.

people-circle-bg