Temmuz 2018 - Mali Takvim

İlk TarihSon TarihKonu
01/06/201802/07/2018Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/201802/07/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/201802/07/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/201802/07/2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201810/07/201816-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201810/07/201816-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/201816/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201816/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201816/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201816/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201816/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/201816/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/07/201816/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/201820/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201820/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201820/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/201820/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201820/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/201824/07/20181-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/201825/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/201825/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/07/201825/07/20181-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201825/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/201825/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/201825/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/201825/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/201826/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/201826/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/201826/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/201826/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/201826/07/2018Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/201826/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/201827/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/201830/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/201831/07/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/07/201831/07/20187020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
01/07/201831/07/20182017 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/201831/07/2018Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/201831/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201831/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/201831/07/2018Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)