Haziran 2020 - Mali Takvim

İlk TarihSon TarihVergiler/Harçlar
01/05/2020                                         01/06/2020                                          Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/05/202001/06/2020Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/05/202001/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202001/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/05/202001/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202001/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)
01/05/202001/06/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/05/202001/06/20207020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/03/202001/06/20202020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/05/202001/06/20207143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
01/03/202001/06/20202020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/04/202001/06/20202019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan – 1 Haziran 2020)
01/02/202001/06/2020Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ocak 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/202001/06/20202019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (127 No.lu VUK Sirküleri ile)
01/05/202001/06/20202019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)
01/05/202001/06/2020Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/202001/06/20202019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
01/03/202001/06/20202020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/202001/06/20202020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/06/202009/06/202016-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/202010/06/202016-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202015/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/06/202015/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202015/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202015/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/202015/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202015/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/202015/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202019/06/2020Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Şubat 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/202019/06/2020Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunan mükelleflerden 518 Sıra Nolu VUK Tebliği kapsamında olmayanların, Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202022/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202022/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202022/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202022/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/202022/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202022/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/202024/06/20201-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/06/202025/06/20201-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202026/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi(518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)
01/06/202026/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname(Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı ve Ödemesi(518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)
01/06/202026/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202030/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)
01/06/202030/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202030/06/2020Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Mart 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202030/06/2020Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/202030/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/06/202030/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202030/06/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)
01/06/202027/07/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/06/202027/07/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/06/202027/07/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/06/202027/07/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/06/202031/08/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202028/12/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/06/202028/12/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)