Kasım 2020 - Mali Takvim

İlk TarihSon TarihVergiler/Harçlar
01/08/2020                         02/11/2020                        Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/202002/11/2020Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/202002/11/2020Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/202002/11/2020Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202002/11/2020Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/202002/11/2020Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/202002/11/2020Eylül 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/11/202010/11/202016-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/202010/11/202016-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202016/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/202016/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202016/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202016/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/202016/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/11/202016/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202016/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202017/11/20202020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202017/11/20202020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202020/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202020/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202020/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202020/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/202020/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202020/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/11/202024/11/20201-15 Kasım 2020 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/11/202025/11/20201-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202026/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/11/202026/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202026/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202027/11/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/05/202027/11/2020Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/05/202027/11/2020GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
01/09/202030/11/2020Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202030/11/20202019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/202030/11/2020Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/10/202030/11/2020Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202030/11/20202020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/202030/11/20202020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/202030/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/11/202030/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202030/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/202030/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/202030/11/20207143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/11/202030/11/2020Ekim 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202001/02/2021Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi